Wednesday, April 2, 2014

ಮುರ್ಗಾಮಠ, ಧಾರವಾಡ ~ Murgamata, Dharwad

February 15, 2014
ಜಗತಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು
ಗಡಿಯಾರ ಬುರುಜ್
ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ವಿದ್ಯಾರ್ತಿ ನಿಲಯ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತಪ್ಪನವರ ಸಮಾಧಿ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತಪ್ಪನವರ ಮೂರ್ತಿ
ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಪ್ಪಗಳ ಸಮಾಧಿ
ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಪ್ಪಗಳ ಮೂರ್ತಿ
Like to see ancient paintings depicting Swamiji's miracles?
.........

2 comments:

Mala Kulkarni said...

Pictures have come out very well.

dr.umesh l said...

ಮುರುಘಾಮಠದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದೇಶ ಪ್ರಸಾದ.....